Europe Heritage

stimuleert interesse en kennis voor cultureel erfgoed in Nederland en Europa.

Lees verder

Mensen voelen zich door erfgoed verbonden

Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit.

Materieel & immaterieel erfgoed

Cultureel erfgoed wordt verdeeld in materieel (onroerend en roerend ) en immaterieel erfgoed. Cultureel erfgoed is van belang omdat het huidige generaties een beeld geeft van het verleden en kan bijdragen aan culturele identiteit.

Lees verder

Cultureel erfgoed geeft vorm aan de geschiedenis en identiteit

Het geeft  vorm aan de geschiedenis en identiteit van mensen en groepen, het bindt (en scheidt dus ook!), en geeft daarmee houvast in een wereld die steeds sneller verandert en steeds complexer wordt.

Erfgoed maakt het mogelijk het verleden te leren kennen en begrijpen en maakt duidelijk hoe het heden tot stand is gekomen. Erfgoed nodigt uit om over de toekomst na te denken.

Lees verder