Erfgoed nodigt uit om over de toekomst na te denken.

About

Het doel van Stichting Europe Heritage

Stichting Europe Heritage heeft ten doel:

– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het openbaar maken van voornamelijk foto’s en films van immaterieel erfgoed, cultureel erfgoed en Europees erfgoed door middel van exposities, publicaties en online activiteiten.

Organisatie

Marie Louise Nijsing

Voorzitter

Jan Maarten Dijkman

Penningmeester

Gerard Zwartkruis

Secretaris

Sponsoren

Contact

De stichting Europe Heritage is een particulier initiatief dat niet zonder partners kan. Bedrijven en particulieren die geloven in onze visie en missie en daaraan willen bijdragen.

Contact Us